print online
e-catalog קטלוג מקוון Eco-friendly 3D wall panels
סרטון תדמית
 
WallArt - 3D wall panels
 

 

   
 

מוצר ידידותי לסביבה

חומר הגלם המשמש להפקת לוחות הקיר התלת מימדיים של
WallArt
הוא השאריות הסיביות שנותרות אחרי כתישת גבעולי קני הסוכר להפקת נוזליהם. לכן אנחנו יכולים לומר ששארית סיבית זו המשמשת כחומר גלם ניתנת למיחזור ב- 100%.

כשארית קני הסוכר, bagasse הוא אחד המקורות הניתנים ביותר למיחזור כיוון שניתן לקצור קני סוכר עד 3 פעמים בשנה. כלל הקציר בעולם כולו מפיק יותר מ- 1.2 מיליארד טונות מעוכבים בשנה. 3 טון של קני סוכר משתווים לטון אחד של bagasse.

את חומר הגלם של לוחות הקיר התלת מימדיים של WallArt, bagasse, ניתן גם להפוך לקומפוסט ולכן הוא ניתן למיחזור של 100% בסוף חייו. השימוש החוזר של פסולת מעיבוד קני הסוכר במקום שריפתה מאפשר לנו לומר שמוצר זה הוא ידידותי לסביבה באמת!